Charakter a sila ducha sa najlepšie
prejavia v zlomových životných situáciách.
Ja som sa snažil zachovať tieto cnosti ako
člen 7. výsadkového pluku fínskej armády
počas 2. svetovej vojny. Všetky svoje
zoskoky som realizoval s noblesou,
výlučne v kvalitnom obleku.
Len ak si zachováte dôstojnosť aj najťažších
okamihoch života, môžete byť na seba hrdí.
Tak ako ja.

Volám sa Rauta. Mikä Rauta.
Ešte o mne budete počuť…