Profesné oblečenie

profesne_nadpis

V prípade záujmu o profesné oblečenie kontaktujte:

Mgr. Alexandra Ladányiová
Obchodný zástupca pre mierenkové šitie 

email: ladanyiova@zekonas.sk
mobil: +421 905 513 381
tel.: 
+421 56 640 34 25